Infolinia Infolinia: +48 (22) 649-05-02

Regulamin obiektu sportowego Let's Go Beach

 I. Ogólne zasady

1. Na terenie klubu Let’s Go Beach obowiązują zasady określone w niniejszym regulaminie. Wszystkie sytuacje nie objęte tym regulaminem określane są przez kodeks cywilny.

2. Członkowie klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również stosowania się do zaleceń pracowników klubu.

3. Klub jest otwarty w godz. 9.00- 22.00 od poniedziałku do niedzieli /podczas pandemii wirusa COVID-19 godziny otwarcia mogą ulec zmianie/.

4. Zabrania się przebywać na terenie klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz tym, których zachowanie przeszkadza innym.

5. Podstawą do korzystania z klubu jest opłacona rezerwacja on-line lub dokonanie jednorazowej opłaty na miejscu.

6. Rezerwacja boiska do siatkówki na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 55 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Dobrym zwyczajem jest przez ostatnie 5 minut wyrównanie boiska za pomocą specjalnych grabi.

7. Osoba wypożyczająca piłki do gry zobowiązana jest zwrócić te same piłki (piłki są numerowane) do recepcji po zakończeniu gry. Wynajmujący ponosi również za wypożyczony sprzęt materialną konsekwencję.

8. Za pozostawione rzeczy w szatniach właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Bardzo cenne rzeczy zabiera się ze sobą na boisko.

9. Rzeczy pozostawione przez graczy na terenie obiektu przechowywane są w klubie przez okres 1 miesiąca.

10. Faktury VAT wystawia się w tym samym miesiącu w którym wynajmowano boiska.

II. Zasady rezerwowania i odwoływania boisk oraz treningów

1. Jednorazowej rezerwacji boiska należy dokonać przez system rezerwacji on-line. Rezerwacja jest ważna tylko po dokonanej opłacie.

2. Rezerwacja boiska obejmuje wypożyczenie dwóch piłek do siatkówki plażowej.

3. W celu umówienia się na grę z trenerem należy skontaktować się z Rafałem Winiewskim, tel. 601-325-356, e-mail: winiewski@letsgo.com.pl

4. W celu przełożenia dokonanej rezerwacji należy telefonicznie lub osobiście powiadomić o tym recepcję klubu, nie później jednak niż do godziny 16.00 dnia poprzedzającego rezerwację. Aby ustalić termin odrobienia przełożonej rezerwacji należy skontaktować się z biurem Let's Go Beach tel. 535-356-577 lub e-mail brulinski@letsgo.com.pl

5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej piłki plażowej lub przyczyny techniczne).

III. Zasady rezerwowania i odwoływania boisk w systemie abonamentowym

1. W celu rezerwacji należy skontaktować się z biurem Let's Go Beach tel. 535-356-577 lub e-mail brulinski@letsgo.com.pl

2. Rezerwacje abonamentowe/cykliczne to takie, które obejmują co najmniej 8 godz. w m-cu, w stałym dniu tygodnia i o stałej godzinie.

3. Po dokonaniu rezerwacji wynajmujący jest zobowiązany do opłaty w każdym dniu rezerwacji przed wejściem na boisko.

4. Karnety dziesięciogodzinne na wynajem boisk do siatkówki plażowej są do nabycia w biurze Let’s Go przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie

5. Z karnetem dziesięciogodzinnym zarezerwować można boisko jednorazowo z dwudniowym wyprzedzeniem na max. 3 godz. w różnych dniach tygodnia od poniedziałku do czwartku

6. Nie ma możliwości odwoływania rezerwacji abonamentowych z dnia na dzień.

7. Jedynie, zapowiadane warunki atmosferyczne mogą być powodem odwołania rezerwacji (padający deszcz, wiatr powyżej 50km/h, burza).

IV. Bezpieczeństwo

1. Z oferty klubu mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.

2. Osoby wynajmujące boiska lub biorące udział w treningach ćwiczą na własną odpowiedzialność.

3. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie 10 minutowej rozgrzewki.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również za te wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

V. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa podczas pandemii wirusa COVID-19

1. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
2. Wjazd na parking oraz wejście na obiekt wyłącznie bramą od ulicy Symfonii (zgodnie z załączoną mapką – niebieska linia).
2. Jest obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy).
3. Z boiska korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane. Obowiązuje ograniczona liczba osób - max. 6 osób + trener na 1 boisku.
4. Będzie odbywać się weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt) - jedno wejście na boiska.
5. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
6. Zalecamy przybycie na boisko w stroju sportowym.
7. Zachęcamy do korzystania z własnego sprzętu treningowego.
8. Dezynfekcja urządzeń odbędzie się po każdym użyciu i każdej grupie.
9. Dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt jest obowiązkowa.
10. Co godzinę przewidziana jest dezynfekcja miejsc, z którymi kontakt miały osoby przebywające na obiekcie (np. klamki, wc).
11. Prosimy o przybywanie na obiekt nie wcześniej niż 5 min. przed planowaną godziną wynajmu (oczekiwanie na grę odbędzie się w wydzielonej „strefie oczekiwania”).
12. Opuszczenie boiska minimum 5 min. przed końcem wynajmu - aby móc zapewnić swobodny i bezpieczny sposób zmiany boisk przez kolejne drużyny.