Infolinia Infolinia: +48 (22) 649-05-02

Regulamin boisk Let's Go Beach

 

I. Ogólne zasady

1. Na terenie klubu Let’s Go Beach obowiązują zasady określone w niniejszym regulaminie. Wszystkie sytuacje nie objęte tym regulaminem określane są przez kodeks cywilny.
2. Członkowie klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również stosowania się do zaleceń pracowników klubu.
3. Klub jest otwarty w godz. 9.00- 22.00 od poniedziałku do niedzieli.
4. Zabrania się przebywać na terenie klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz tym, których zachowanie przeszkadza innym.
5. Podstawą do korzystania z klubu jest opłacona rezerwacja lub uiszczenie jednorazowej opłaty za boisko.
6. Rezerwacja boiska do siatkówki na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 55 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Dobrym zwyczajem jest przez ostatnie 5 minut wyrównanie boiska za pomocą specjalnych grabi.
7. Osoba wypożyczająca piłki do gry zobowązana jest zwócić te same piłki (piłki są numerowane) do recepcji po zakończeniu gry. Ponosi również za wypożyczony sprzęt materialną odpowiedzialność.
8. Za pozostawione rzeczy w szatniach właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Bardzo cenne rzeczy zabiera się ze sobą na boisko.
9. Rzeczy pozostawione przez graczy przechowywane są w klubie przez okres 1 miesiąca.
10. Faktury VAT wystawia się w tym samym miesiącu w którym wynajmowano boiska.

II. Zasady rezerwowania i odwoływania boisk oraz treningów

1. W celu rezerwacji boiska lub umówienia się na grę z trenerem należy:
- opłacić rezerwację osobiście w recepcji klubu przed rozpoczęciem gry lub
- zarezerwować telefonicznie podając swoje imię, nazwisko, e-mail oraz nr telefonu i przesłać potwierdzenie przelewu, lub
- zapłacić przez system on-line.
2. W celu odwołania dokonanej rezerwacji należy telefonicznie lub osobiście powiadomić o tym recepcję klubu , nie później jednak niż do godziny 16.00 dnia poprzedzającego rezerwację.
3. Osoba, która po zarezerwowaniu telefonicznym nie pojawi się w wyznaczonym terminie oraz nie opłaci rezerwacji, nie będzie mogła więcej skorzystać z tego typu usługi.
4. Opłaty należy dokonywać według aktualnego cennika. Rezerwacja jest ważna tylko po dokonanej opłacie.
5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian zarezerwowanych godzin po uzgodnieniu z zainteresowanym (np. turniej piłki plażowej lub przyczyny techniczne).
6. Na terenie klubu istnieje możliwość wypożyczenia lub zakupu piłki/ek do siatkówki plażowej MIKASA .

III. Bezpieczeństwo

1. Z oferty klubu mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
2. Osoby wynajmujące boiska lub biorące udział w treningach ćwiczą na własną odpowiedzialność.
3. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie 10 minutowej rozgrzewki.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również za te wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Regulamin Ligi Siatkówki Plażówki


1. Lista startowa LSP Let's Go Beach

Ursynowska Liga Plażówki będzie rozgrywana w 4 kategoriach: kobiety, mężczyźni, miksty i masters (pow. 40 lat) .
W przypadku rezygnacji zespołu z udziału w trakcie rozgrywek zwolnione miejsce może zająć pierwszy zespół z listy rezerwowej.
Liga LSP składa się z kilku rund turniejów eliminacyjnych oraz rundy finałowej.
Podstawą rozstawienia kolejności zespołów w tabeli do pierwszej kolejki turniejów eliminacyjnych w rozpoczynającej się edycji LSP są wyniki finałowe ostatnio zakończonej edycji Ligi Plażówki Plażowej i turnieju kwalifikacyjnego.
Udział zespołów musi być potwierdzony wniesieniem opłaty startowej, dopiero po potwierdzeniu opłaty zespół jest umieszczany w harmonogramie rozgrywek.


2. Organizacja i płatność

Termin zgłoszeń do I edycji 2016 - 4 czerwca!
Termin rozpoczęcia LSP: 6-9 czerwca 2016
Planowany termin zakończenia I edycji 2016 - 18-21 lipca 2016
W I edycji 2016 rozegranych zostanie 6 turniejów eliminacyjnych + turniej finałowy.
Miejscem rozgrywek LSP to Let’s Go BEACH ul. Koncertowa 4, Warszawa.
Mecze będą rozgrywane w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.
Zgłoszenia do rozgrywek wysyłamy na adres e-mail: winiewski@letsgo.com.pl
Informacje regulaminowe i zapisy: tel: 601 325 356

Koszt udziału w ULP to 400 zł netto za zespół, płatność na konto po wysłaniu karty zgłoszeniowej.
Wszystkie opłaty związane ze startem w ULP należy kierować na konto:
Let’s Go Sp. z o.o.

ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa

Numer konta Alior Bank 57 2490 0005 0000 4600 8372 9994

tytułem: opłata za udział w LSP - nazwa drużyny


3. Zespoły
Startują zespoły dwuosobowe. Zespół może podczas turnieju mieć maksimum dwóch zawodników rezerwowych. Zabrania się jednak zmian podczas rozgrywania meczu. Wyjątkiem jest tylko kontuzja zawodnika.
Zawodnik rozpoczynający grę w danej edycji w jednej drużynie, może w tej samej edycji rozgrywek grać w innej drużynie, ale tylko w innej kategorii.
W turnieju finałowym w barwach danego zespołu mogą wystąpić tylko ci zawodnicy, którzy wzięli udział w minimum dwóch turniejach eliminacyjnych w barwach tego zespołu!

4. Mecze
Mecz w LSP polega na rozegraniu jednego seta do 21 pkt (bez przewag !). Wysokość siatki 243 cm dla kategorii mężczyzn, mikst i masters oraz 224 cm dla kobiet. Mecze odbywają się na trzech boiskach jednocześnie. Boiska mają wymiar szerokość 8m (na siatce) i długość 8m. Każdy turniej eliminacyjny z udziałem sześciu zespołów polega na rozegraniu jednego seta systemem każdy z każdym. Po zakończonym turnieju organizator podaje wyniki końcowe, które następnie są podstawą rozstawienia zespołów w kolejnej kolejce turniejów eliminacyjnych. Po każdym turnieju eliminacyjnym dwa zespoły z pierwszych dwóch miejsc awansują do wyższej grupy (z wyjątkiem grupy A), a zespoły z miejsc 5 i 6 spadają do grupy niższej (z wyjątkiem ostatniej grupy).
Obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową plażową FIVB przetłumaczone przez PZPS. „Sędziują” sobie zawodnicy, biorący udział w meczu. W czasie meczu nie można wziąć przerwy technicznej. Przypominamy o zasadach „fair play”. W przypadku niemożności porozumienia dobrym zwyczajem jest powtórzenie akcji.
Mecze mogą być odwołane ze względów atmosferycznych (burze i długotrwałe opady). W takim przypadku turniej musi zostać rozegrany w inny dzień tego samego tygodnia. Termin i godziny ustala organizator rozgrywek.

5. Punktacja, tabela
W turniejach eliminacyjnych o miejscu w turnieju decyduje kolejno:
- większa ilość zwycięstw
- lepsza różnica małych punktów po wszystkich spotkaniach (np. wynik 21:18 zapisujemy w tabelce jako +3 i -3)
- wynik bezpośredniego pojedynku
- przy braku rozstrzygnięcia (więcej zespołów z tym samym bilansem zwycięstw i małych punktów) wyższe miejsce zajmuje drużyna wyżej rozstawiona do danej kolejki
Każdy turniej eliminacyjny kończy się ustaleniem kolejności oraz przyznaniem punktów dla każdego zespołu.
Punkty za turniej eliminacyjny są przyznawane według poniższej tabelki:

 

1m

2m

3m

4m

5m

6m

Grupa A

51

49

48

47

46

44

Grupa B

45

43

42

41

40

38

Grupa C

39

37

36

35

34

32

Grupa D

33

31

30

29

28

26

Grupa E

27

25

24

23

22

20


Po każdej rundzie turniejów eliminacyjnych punkty dla każdego zespołu są sumowane. Suma punktów decyduje o kolejności w tabeli LSP. W przypadku tej samej liczby punktów o wyższym miejscu w tabeli zawsze decyduje wyższe miejsce na liście startowej do edycji! Przy nazwie każdego zespołu w nawiasie znajduje się liczba informująca z jakiej pozycji zespół wystartował do aktualnie trwającej edycji.
Po zakończeniu zaplanowanej liczby turniejów eliminacyjnych zespoły zostaną rozdzielone do turniejów finałowych według sumy zdobytych punktów w eliminacjach w następujący sposób: miejsca 1-6 finał A, miejsca 7-12 finał B, itd.
W turniejach finałowych o miejscu decyduje:
- większa ilość zwycięstw
- wyższe miejsce w tabeli edycji przed turniejem finałowym

6. Walkowery
Drużyna, która nie weźmie udziału w turnieju otrzymuje połowę punktów za ostatnie miejsce w danej grupie!
Uwaga! W przypadku opuszczenia dwóch turniejów eliminacyjnych zespół jest skreślany automatycznie z tabeli danej edycji LSP. W takim przypadku wszystkie drużyny poniżej usuniętego zespołu awansują w tabeli o jedno miejsce wyżej, a w wolne miejsce dopisywany jest na ostatnim miejscu w tabeli zespół nowy, który po wniesieniu proporcjonalnej opłaty startowej otrzymuje na start ilość punktów o jeden mniejszą niż aktualnie posiada ostatnia drużyna w danej edycji.

7. Nagrody
Na zakończenie każdego turnieju finałowego trzy najlepsze zespoły otrzymują medale oraz drobne nagrody rzeczowe.

8. Ubezpieczenia, zgoda lekarza
Uczestnicy rozgrywek LSP są ubezpieczeni od NNW na kwotę 5000 zł.
Zapisanie się i przybycie na rozgrywki LSP w składzie danego zespołu oznacza, że uczestnik posiada zgodę lekarza na udział w tego typu formach kultury fizycznej.
Zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach LSP w chwili zgłoszenia potwierdzają znajomość regulaminu LSP i zobowiązują się do jego przestrzegania.

9. Sprawy organizacyjne
Godzina rozpoczęcia turnieju oznacza termin wejścia na boisko. Mecze rozpoczynają się po około 15 minutach rozgrzewki.
Organizator zapewnia dla każdego zespołu 2 piłki do rozgrzewki.
Zespół powinien grać w meczach LSP w jednakowych strojach (minimum jednakowe koszulki). Numeracja na koszulkach nie jest wymagana.
Wodę podczas rozgrywek zapewnia organizator.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach. Przebieralnie są zamykane na klucz, ale cenne rzeczy należy zabierać ze sobą na boiska.
Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i zakaz palenia papierosów. Zwracamy się także do wszystkich uczestniczących w LSP zespołów, żeby na terenie obiektu oraz szatni zachować czystość i porządek, a opuszczając obiekt zabrać ze sobą wszystkie puste butelki po wodzie lub inne odpadki.

10. Ustalenia końcowe
W przypadkach nieujętych powyższym regulaminem decydujący głos ma osoba prowadząca turniej i organizator LSP.
Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie.